Sana Factory

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, millaisia henkilötietoja Sana Factory kerää käyttäessäsi sen palveluita ja verkkosivuja sekä ja mihin tarkoituksiin ja millä perusteella niitä käytetään. Käyttäessäsi Sana Factoryn palveluita ja verkkosivuja hyväksyt tietojesi käsittelyn tässä kuvatulla tavalla. Sana Factory voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta ja julkaista siitä uuden version verkkosivuillaan. Tarkista siksi seloste ajoittain.

Rekisteritiedot
Rekisterin nimi: Sana Factoryn asiakas- ja markkinointirekisteri
Rekisterinpitäjä: Sana Factory, Y-tunnus 1403638-9
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Leena Kylmänen, p. 041 3633 567, if.yr1720923020otcaf1720923020anas@1720923020aneel1720923020

Käyttötarkoitus
Henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteeseen liittyvään viestintään, palveluiden tuottamiseen ja niiden kehittämiseen, palveluiden markkinointiin ja niistä viestimiseen, tilastoseurantaan ja laskuttamiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde ja/tai suostumus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja voidaan käyttää myynti- ja markkinointitoimiin markkinointiviestien kohdentamiseksi. Perusteena on Sana Factoryn oikeutettu etu.

Rekisterin sisältämät tiedot ja henkilötietojen säilytysaika

Asiakas- ja markkinointirekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

– yrityksen tai henkilöasiakkaan nimi, yhteyshenkilöiden nimet, osoitteet, sähköpostit, puhelinnumerot, luokittelutiedot, tiedot markkinointiluvista, tilaus- ja laskutustiedot, palautetiedot
– evästeiden kautta kerättävät tiedot
– mahdolliset yleiset verkosta saatavat tiedot
– mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella hänestä kerätyt tiedot

Asiakastietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaoloajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tarpeellisia tietoja säilytetään viranomaisvaatimusten edellyttämän ajan.

Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot asiakas antaa itse verkkosivuston kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai asiakassopimuksen välityksellä. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa kerätä myös yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Tietojen luovutus

Sana Factory käsittelee henkilötietoja vain palveluidensa toimittamiseksi. Tietoja ei myydä eikä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Poikkeuksena yrityksen mahdollinen tilitoimisto, jolloin tietoja luovutetaan vain siinä laajuudessa, jonka velvoitteiden hoitaminen edellyttää.

Tietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin on pääsy ainoastaan Sana Factoryn omistajalla ja poikkeustapauksessa hänen valtuuttamallaan henkilöllä. Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä virusohjelmin sekä henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriä ja sen mahdollisia varmuuskopioita säilytetään lukituissa tiloissa. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus.

Evästeet

Verkkosivuilla käytetään evästeitä, joiden tarkoitus on tarjota kävijälle laadukas käyttökokemus ja kerätä tilastotietoa palvelun ja yrityksen kehittämiseksi. Verkkosivuilla voidaan käyttää Google Analytics -ohjelmistoa tai muita vastaavia ohjelmistoja, jotka keräävät anonyymia tilastotietoa sivuston käyttäjistä. Voit halutessasi kieltää evästeiden käytön, mikä voi vaikuttaa käyttökokemukseesi.

Sosiaalisen median liitännäiset

Sivustolla saatetaan käyttää sosiaalisen median liitännäisiä, jotka voivat lähettää tunnistettavaa tietoa kyseiselle sosiaalisen median toimijalle ja tallentaa evästeitä tietokoneellesi. Näihin palveluihin ja sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttöehtoja, joihin tämän sivuston omistajalla ei ole määräysvaltaa, eikä hän ole vastuussa näiden alustojen toiminnasta, mistään niillä julkaistusta materiaalista tai tietojen käytöstä. Ulkopuoliset verkkosivustot, joihin sivustolla voi olla linkkejä, vastaavat itse yksityisyydensuojastaan ja omista sisällöistään.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus:
– saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
– saada tutustua omiin tietoihin ja tarkastaa ne
– vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon oikaisemista ja tietojen täydentämistä
– saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat tiedot
– rajoittaa tietojensa käsittelyä
– siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
– vastustaa henkilötietojensa käsittelyä

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet

Henkilötietojen tarkastus- ja muutospyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti Sana Factoryn yhteyshenkilölle. Sinua voidaan pyytää varmentamaan henkilöllisyytesi tai tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti. Pyynnön toteuttamisesta voidaan kieltäytyä sovellettavan lain perusteella. Henkilöasiakkaalla on mahdollisuus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos henkilötietoja ei ole hänestä käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tehdyt muutokset päivitetään Sana Factoryn verkkosivuille. Seloste on päivitetty 16.1.2024.