Sana Factory

Transcreation & copywriting

Transcreation-översättning tillämpas när marknadskommunikation behöver översättas till ett annat språk eller till en annan kultur på ett mer kreativt sätt.

I en finsk kontext låter till exempel engelskans så populära ord som perfect eller unique lite för pompöst vilket gör att kommunikationen blir föga trolig. Då ska man ta en funderare om inte uttrycket kan sägas på ett annat sätt.

Svenskan och engelskan har sina händiga och slagkraftiga prepositionsuttryck och finskan har sina kasusändelser vilket gör att budskapet måste ibland uttryckas på ett helt annat sätt så att till exempel en reklamtext blir en lika slagkraftig finska.

Transcreation är för skribenten kreativ hjärngymnastik där hjulen sätts igång och budskapet rullas fram och tillbaka från olika perspektiv tills bitarna faller på plats.

Transcreation-tjänsten lämpar sig till exempel i:

– produkttexter
– banners och affischer
– valspråk
– inlägg i sociala medier
– reklam

copywriting & transcreation

När transcreation inte räcker går vi över till copywriting och skriver en ny version utifrån kundens idé och kommunikationsstrategi. Den ursprungliga idéen anpassas till målspråket och dess kultur så att den känns betydelsefull av mottagaren.

Copywriting-tjänsten lämpar sig till exempel:

– vid byte av design och förnyelse av innehållet på hemsidan
– produktbeskrivningar
– tillverkning av broschyrer
– idéarbete vid inlägg i sociala medier
– kundberättelser

Känner du att ditt budskap måste klargöras och finputsas?

Skicka mejl så funderar vi på vilken sorts kommunikation, formulering och berättelse tar ditt företag framåt.

copy